Jolles & Ko Accountants
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws

Uitkeringsregeling voor zwangerschap- en bevallingsverlof zelfstandigen

Een zwangere werkneemster heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van totaal zestien weken. Gedurende deze periode van 16 weken werkt de werkneemster niet. Zij moet immers in die periode bevallen en hoeft na de bevalling niet gelijk weer aan het werk. Om die periode financieel te overbruggen krijgt zij - meestal via de werkgever - een uitkering die in principe net zo hoog is als haar salaris.

Sinds…