Jolles & Ko Accountants
Fiscaal nieuws
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws

Bedragen minimumloon per 1 juli 2017

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2017
De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
 
Per 1 juli 2017 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,89 procent.
 
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2017 (in euro's) bij een volledig dienstverband: