Jolles & Ko Accountants
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws

Bedragen minimumloon per 1 juli 2015

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2015
Vanaf 1 juli 2015 gaat het bruto minimumloon met 0,40% omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2015 (in euro's)
 
Leeftijd¬†¬† %…