Jolles & Ko Accountants
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws

Bedragen minimumloon per 1 juli 2014

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2014
Vanaf 1 juli 2014 gaat het bruto minimumloon met 0,65% omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2014 (in euro's)
Leeftijd¬†¬† % van het minimumloon¬† Per…