Jolles & Ko Accountants
Fiscaal nieuws
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws

Vermindering administratieve lasten in regelgeving ziekmelding werknemers in de maak

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kabinet een concept-wetsvoorstel voorgelegd met daarin enige maatregelen om het ziekmelden van werknemers te verbeteren en administratieve lasten te verminderen.

Het concept-wetsvoorstel bevat onder meer de volgende maatregelen:

 • Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42ste week ziek te melden bij…

BTW en DGA 2 -vervolg op 30 oktober jl.

 

In navolging van ons bericht van 30 oktober jl. en in afwachting van de uitspraak van Hof Amsterdam hierbij als vast de belangrijkste gevolgen en onzekerheden.

Ondernemerschap
Het is onduidelijk wat er gaat gebeurd met de DGA's die nooit als ondernemer zijn aangemerkt. Daarnaast zijn de gevolgen…

Invoering Pensioenwet

 

Vanaf 1 januari 2007 is de Pensioen- en Spaarfondsenwet vervangen door de Pensioenwet. Dit leidt tot enkele wijzigingen voor de DGA.

Allereerst dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de "huidige DGA's" en de "nieuwe DGA's". Er is sprake van een "nieuwe DGA" wanneer een persoon 1 januari 2007 DGA…

Invoering Pensioenwet

 

Vanaf 1 januari 2007 is de Pensioen- en Spaarfondsenwet vervangen door de Pensioenwet. Dit leidt tot enkele wijzigingen voor de DGA.

Allereerst dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de "huidige DGA's" en de "nieuwe DGA's". Er is sprake van een "nieuwe DGA" wanneer een persoon…

BTW en DGA

Het Europese Hof van Justitie (hierna: EG-Hof) heeft, op verzoek van het Gerechtshof te Amsterdam, recent arrest gewezen in de zaak J.A. van der Steen. Het Gerechthof te Amsterdam twijfelde eraan of Van der Steen, die de enige directeur, enige aandeelhouder en enige werknemer van zijn BV was, als belastingplichtige kon worden aangemerkt voor de BTW. Het Amsterdamse hof verzocht het EG-hof daarom…

Privé-gebruik auto van de zaak

Wanneer de DGA een auto van de zaak heeft, kan er een bijtelling plaatsvinden van 22%. Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat deze bijtelling met ingang van 2008 wordt verhoogd naar 25%. Voor velen een doorn in het oog.

Er zijn echter verschillende manieren om de bijtelling te vermijden:

 • Een sluitende rittenadministratie bijhouden en niet meer dan 500 km privé rijden;
 • Een…

Miljoenennota: Belastingplan 2008

Dinsdag 18 september 2007 werd de miljoenennota 2008 gepresenteerd met daarin onder meer het belastingplan 2008.

In het Belastingplan 2008 zijn onder meer de volgende voorstellen opgenomen:

Auto

 • Auto van de zaak: De bijtelling gaat per 1 januari 2008 omhoog van 22% naar 25%. Daar staat tegenover dat de bijtelling voor zeer zuinige auto's omlaag   gaat naar…

Belastingdienst behandelt bezwaarschriften en beschikkingen sneller

Volgend jaar gaat de Belastingdienst bezwaarschriften en beschikkingen op aanvraag sneller behandelen.

Belastingdienst beantwoordt vragen over inhoudingsplicht loonheffingen

In het kader van de administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven vervalt per 1 januari 2008 de inhoudingsplicht voor de loonheffingen van vennootschappen met alleen directeuren-grootaandeelhouders in dienst.

Dit geldt voor vennootschappen die aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

1. De vennootschap heeft alleen directeuren-grootaandeelhouders in dienst die niet verplicht…

Uitkeringsregeling voor zwangerschap- en bevallingsverlof zelfstandigen

Een zwangere werkneemster heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van totaal zestien weken. Gedurende deze periode van 16 weken werkt de werkneemster niet. Zij moet immers in die periode bevallen en hoeft na de bevalling niet gelijk weer aan het werk. Om die periode financieel te overbruggen krijgt zij - meestal via de werkgever - een uitkering die in principe net zo hoog is als haar salaris.

Sinds…

 • Eerste
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6