Jolles & Ko Accountants
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws

Onderbouwing vaste kostenvergoeding

Inleiding
De Hoge Raad (7 maart 2008, nr. 41623) heeft geoordeeld dat vaste kostenvergoedingen naar aard en omvang gespecificeerd moeten zijn, voordat wordt overgegaan tot betaling van de vergoeding. Inmiddels zijn er ook enkele uitspraken van lagere rechters die min of meer neerkomen op hetzelfde.

Kostenvergoedingen vooraf specificeren
Het is…

De Belastingdienst stuurt directeuren-grootaandeelhouders een vragenbrief om te kunnen bepalen of zij btw-plichtig zijn.

In een uitspraak van 18 oktober 2007 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) die werkzaamheden uitvoert op grond van een arbeidsovereenkomst met zijn vennootschap, geen btw-ondernemer is. Eerder oordeelde de Nederlandse Hoge Raad dat dga's in bepaalde gevallen wel ondernemer zijn voor de btw.

Om te beoordelen of de registratie als btw-plichtige…

Aangifte Inkomstenbelasting 2007

Bij de Belastingdienst zijn problemen gerezen met de verwerking van de aangifte Inkomstenbelasting 2007. Bij een test van de Belastingdienst zelf kwam aan het licht dat bepaalde velden van de reeds ingediende aangiftes niet gelezen kon worden. Hierdoor kan de fiscus deze aangiftes niet verwerken. De fout is zaterdag 23 februari 2008 hersteld. Aangiftes die na zaterdag zijn ingestuurd kunnen wel…

Besluit over BTW-plicht DGA

Eerder is aangekondigd dat er een besluit genomen zou worden over de BTW-plicht van directeuren-grootaandeelhouders (DGA's). Dit beleidsbesluit is op 3 januari 2008 gepubliceerd. Het besluit gaat in op de gevolgen van het Van der Steen-arrest van 18 oktober 2007 van het Europese Hof van justitie.

Uit het Van der Steen-arrest volgt dat een DGA vanaf 18 oktober 2007 niet meer als ondernemer…

BTW en tankbonnetjes

De Belastingdienst heeft aangekondigd te gaan onderzoeken of ondernemers wel juist handelen bij de aftrek van BTW op brandstofkosten. Verwacht wordt dat veel ondernemers hiermee te maken krijgen.

Er zijn verschillende regels om BTW op facturen in aftrek te mogen brengen. Een van die regels is dat de factuur op de naam van het bedrijf moet staan. In principe gelden deze regels ook voor tankbonnetjes.…

Eindejaarstips 2007 (2)

Eindejaarsgeschenk/Kerstpakket:
Als u op het einde van het jaar een geschenk aan u en/of uw werknemers geeft dient u zich hierbij te houden aan een aantal fiscale regels.

 

Als u een geschenk geeft met een waarde in het…

Eindejaarstips 2007

Zoals gebruikelijk komen er verschillende bedrijven met eindejaarstips. We hebben alvast een kleine selectie gemaakt.

Voorkom creditstand van € 17.500 of meer
Wanneer u een vordering van € 17.500 of meer op uw eigen BV heeft, dan valt deze vordering in principe onder de terbeschikkingsregeling (tbs)…

Uitstel met 1 jaar overheveling DGA naar inkomstenbelasting:

 

Staatssecretaris de Jager van Financiën heeft op het allerlaatste moment besloten om de overheveling van de DGA naar de inkomstenbelasting met 1 jaar, tot 1 januari 2009, uit te stellen.

Dit betekent dat alle DGA's in 2008 nog in de loonheffing blijven en pas per 1 januari 2009 overgaan naar de inkomstenbelasting. Het voeren van een loonadministratie blijft in 2008 dus onverminderd…

Vermindering administratieve lasten in regelgeving ziekmelding werknemers in de maak

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kabinet een concept-wetsvoorstel voorgelegd met daarin enige maatregelen om het ziekmelden van werknemers te verbeteren en administratieve lasten te verminderen.

Het concept-wetsvoorstel bevat onder meer de volgende maatregelen:

 • Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42ste week ziek te melden bij…

BTW en DGA 2 -vervolg op 30 oktober jl.

 

In navolging van ons bericht van 30 oktober jl. en in afwachting van de uitspraak van Hof Amsterdam hierbij als vast de belangrijkste gevolgen en onzekerheden.

Ondernemerschap
Het is onduidelijk wat er gaat gebeurd met de DGA's die nooit als ondernemer zijn aangemerkt. Daarnaast zijn de gevolgen…

 • Eerste
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • >>
 • Laatste