Jolles & Ko Accountants
Fiscaal nieuws
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws

Nieuwe activiteit: VATKO B.V.

Nieuwe activiteit:

In februari 2009 is Jolles & Ko Accountants B.V. gestart met het verzorgen van BTW aangiftes voor buitenlandse ondernemingen onder de naam VATKO B.V.

Binnenkort meer informatie op www.vatko.nl of bel: 0413-249140 en vraag naar mevrouw Van Hoek.

U kunt bij VATKO B.V. niet alleen terecht voor het verzorgen van de aangiften,…

Bedragen minimumloon per 1 juli 2009

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2009

Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 1,26 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.


Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2009 (in euro's)

Leeftijd  %…

Bedragen minimumloon per 1 januari 2009

• Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2009
• Bruto minimumloon per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek per 1 januari 2009

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2009

Vanaf 1 januari gaat het bruto minimumloon met 1,81 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast…

Wet op de identificatieplicht

Wet op de identificatieplicht en andere verplichtingen bij indiensttreding van een werknemer:

De Wet op de identificatieplicht zal u als werkgever waarschijnlijk zeer bekend in de oren klinken, maar toch blijkt vaak uit jurisprudentie, dat er het nodige fout gaat bij de verplichtingen die een werkgever heeft bij indiensttreding van een nieuwe werknemer. Het gevolg is dat…

Aandachtspunten salarissen 2009

Wat betekenen de wijzigingen van het belastingplan 2009 voor het salaris van uw werknemers en voor uw werkgeverskosten:

Het jaar 2008 loopt alweer ten einde en het nieuwe jaar 2009 dient zich alweer aan. Zoals ieder jaar zal er in 2009 ook weer het nodige wijzigen op het gebied van het salaris voor uw werknemers.

De meest in het oogspringende wijzigingen voor 2009 zijn:

 • De…

Afschaffing eerstedagsmelding vanaf 1 januari 2009

Op 12 november 2008 heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat de algemene verplichting voor iedere werkgever om de eerstedagsmelding (EDM) te doen met ingang van 1 januari 2009 weer wordt afgeschaft. Werkgevers hoeven vanaf deze datum nieuwe werknemers op de dag dat de werkzaamheden beginnen niet meer aan te melden bij de Belastingdienst. Alleen werkgevers waar bijzondere risico's op fraude en…

Update: De Eerste kamer stemt in met de Wetswijziging ziekmelden van werknemer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Donner waarin wordt geregeld dat de administratieve lasten bij het ziekmelden van werknemers wordt verminderd.

De wetswijziging treedt in werking met ingang van 1 november 2008. De wetswijziging betekent dat:

 • Werkgevers hun zieke werknemer pas in de 42e week hoeven ziek te melden bij het UWV. Dit betekent dat…

Prinsjesdag 2008 - Belastingplan 2009

Het kabinet heeft op Prinsjesdag (dinsdag 16 september 2008) de Miljoenennota 2009 en het Belastingplan 2009 gepresenteerd. Het motto van het Belastingplan 2009 is 'Steun in de rug van ondernemers'. De belangrijkste punten zijn:

Ondernemers

 • de winstvrijstelling voor MKB-ondernemers in de inkomstenbelasting stijgt naar 10,7%;
 • het tarief voor MKB-ondernemers…

Wetswijziging ziekmelden van werknemer

De regels voor het ziekmelden van uw werknemers aan het UWV zullen naar verwachting met ingang van 1 november 2008 wijzigen. Het doel van de wijziging is om de administratieve lasten in het ziekmeldingsproces en bij het aanvragen van een uitkering op grond van de Wet WIA te verminderen. De wijzigingen in het wetsvoorstel liggen, ter goedkeuring, bij de Eerste Kamer.

Wat betekenen de nieuwe…

Schaf renteaftrek bedrijf af

Volgens een artikel op de voorpagina van Het Financieele Dagblad van donderdag 28 augustus is het plan om de renteaftrek binnen concernverband af te schaffen in Den Haag in goede aarde gevallen.

Het ministerie van Financien en werkgeversorganisatie VNO-NCW vinden het voorstel van drie prominente hoogleraren om rentebetalingen en renteontvangsten bij leningen verstrekt binnen een concern…

 • Eerste
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • >>
 • Laatste