Jolles & Ko Accountants
Fiscaal nieuws
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws

Bedragen minimumloon per 1 juli 2012

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2012

Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 0,66 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2012 (in euro's)

Leeftijd   % van het minimumloon  Per…

Jolles & Ko Accountants B.V. bestaat 10 jaar!

Op 1 maart 2012 bestaat Jolles & Ko Accountants B.V. 10 jaar!

Eindejaarstips 2011-2012

Eindejaarsgeschenk/Kerstpakket:

De regeling omtrent het verstrekken van een kerstpakket of (eindejaars)geschenk aan uw werknemers is voor het jaar 2011 ten opzichte van het jaar 2010 ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat wanneer u een eindejaarsgeschenk wilt verstrekken aan uzelf of uw werknemers de volgende fiscale regels van toepassing zijn.

Wanneer u een geschenk…

Bedragen minimumloon per 1 januari 2011

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2011

Vanaf 1 januari gaat het bruto minimumloon met 0,59procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2011 (in euro's)

Leeftijd   % van het minimumloon  Per…

Bedragen minimumloon per 1 januari 2012

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 gaat het bruto minimumloon met 0,79 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2012 (in euro's)

Leeftijd   % van het minimumloon  Per…

Bedragen minimumloon per 1 juli 2011

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2011

Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 0,76 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2011 (in euro's)

Leeftijd   % van het minimumloon  Per…

Bedragen minimumloon per 1 juli 2010

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2010

Vanaf 1 juli 2010 gaat het bruto minimumloon met 0,60 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2010 (in euro's)

Extra controle op privégebruik auto

De Belastingdienst controleert in het jaar 2010 extra op onterecht privégebruik van de auto van de zaak.
Een basisboete van € 4.920,-- wordt mogelijk. Tussen 11 en 15 december heeft de Belastingdienst verklaringhouders 'Geen privégebruik auto' hierover een brief gestuurd.

In de brief lichten zij de veranderingen toe. Deze vloeien voort uit een wijziging in de Algemene wet inzake…

Bedragen minimumloon per 1 januari 2010

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2010

Vanaf 1 januari gaat het bruto minimumloon met 0,64 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2010 (in euro's)

Leeftijd   % van het minimumloon  Per…

Eindejaarstips 2009

Ook met ingang van 2010 is er een aantal wijzigingen in de wetgeving die gevolgen hebben voor de salarisverwerking. Onderstaand een overzicht van de (voorgenomen) wetswijzigingen en regelgeving.

 • Eindejaarsgeschenk/ Kerstpakket
 • Wijziging gebruikelijk loon DGA
 • Vereenvoudiging aangifte loonheffingen voor directeuren-grootaandeelhouders
 • Premievrijstelling…

 • Eerste
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • >>
 • Laatste