Jolles & Ko Accountants
Fiscaal nieuws
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws » Afschaffing eerstedagsmelding vanaf 1 januari 2009

Afschaffing eerstedagsmelding vanaf 1 januari 2009

Op 12 november 2008 heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat de algemene verplichting voor iedere werkgever om de eerstedagsmelding (EDM) te doen met ingang van 1 januari 2009 weer wordt afgeschaft. Werkgevers hoeven vanaf deze datum nieuwe werknemers op de dag dat de werkzaamheden beginnen niet meer aan te melden bij de Belastingdienst. Alleen werkgevers waar bijzondere risico's op fraude en illegale tewerkstelling spelen, kunnen door de inspecteur een EDM- verplichting opgelegd krijgen.

In de volgende gevallen kan de Belastingdienst u verplichten om voor een periode van maximaal 5 jaar de eerstedagsmelding te doen:
- als u een vergrijpboete voor het niet of te laat betalen van loonheffingen ontvangt.
- als u strafrechterlijk vervolgd wordt omdat u illegale werknemers in dienst hebt.
- als u een boete gekregen hebt voor het in dienst hebben van illegale werknemers.
- als u een naheffingsaanslag hebt gekregen omdat u werknemers niet in de loonadministratie hebt opgenomen.

De afschaffing van de algemene verplichting voor iedere werkgever om de eerstedagsmelding te doen betekent een aanzienlijke lastenvermindering voor werkgevers die zich aan de regels houden!

{{disclaimer_NL}}