Jolles & Ko Accountants
Fiscaal nieuws
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws » Update: De Eerste kamer stemt in met de Wetswijziging ziekmelden van werknemer

Update: De Eerste kamer stemt in met de Wetswijziging ziekmelden van werknemer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Donner waarin wordt geregeld dat de administratieve lasten bij het ziekmelden van werknemers wordt verminderd.

De wetswijziging treedt in werking met ingang van 1 november 2008. De wetswijziging betekent dat:

  • Werkgevers hun zieke werknemer pas in de 42e week hoeven ziek te melden bij het UWV. Dit betekent dat werknemers die op 1 november 2008 minder dan 13 weken ziek zijn pas in de 42e week ziek gemeld hoeven te worden bij het UWV.
  • De wettelijke melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding) vervalt.
  • Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden een boete kunnen krijgen van maximaal 455 euro per werknemers. Op dit moment wordt de verplichte loondoorbetaling voor werkgevers verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met ziekmelden.
  • Het UWV de werkgever en werknemer straks in de 44e week een brief stuurt. Deze brief wijst de werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor re-integratie.

Bron: www.szw.nl

{{disclaimer_NL}}