Jolles & Ko Accountants
Fiscaal nieuws
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws » De Belastingdienst stuurt directeuren-grootaandeelhouders een vragenbrief om te kunnen bepalen of zij btw-plichtig zijn.

De Belastingdienst stuurt directeuren-grootaandeelhouders een vragenbrief om te kunnen bepalen of zij btw-plichtig zijn.

In een uitspraak van 18 oktober 2007 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) die werkzaamheden uitvoert op grond van een arbeidsovereenkomst met zijn vennootschap, geen btw-ondernemer is. Eerder oordeelde de Nederlandse Hoge Raad dat dga's in bepaalde gevallen wel ondernemer zijn voor de btw.

Om te beoordelen of de registratie als btw-plichtige ondernemer van de dga moet worden beƫindigd, stuurt de Belastingdienst directeuren-grootaandeelhouders een vragenlijst. Op basis van de antwoorden beoordeelt de Belastingdienst of de registratie als btw-ondernemer beƫindigd of aangepast moet worden. Dat laatste kan het geval zijn als de dga deel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de btw. Ook wil de Belastingdienst vaststellen of een dga nog btw moet betalen als er een einde komt aan zijn registratie als btw-ondernemer.

In de brief verzoekt de Belastingdienst de dga's om de vragenlijst voor 1 mei 2008 ingevuld terug te sturen.

{{disclaimer_NL}}