Jolles & Ko Accountants
Fiscaal nieuws
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws » Aangifte Inkomstenbelasting 2007

Aangifte Inkomstenbelasting 2007

Bij de Belastingdienst zijn problemen gerezen met de verwerking van de aangifte Inkomstenbelasting 2007. Bij een test van de Belastingdienst zelf kwam aan het licht dat bepaalde velden van de reeds ingediende aangiftes niet gelezen kon worden. Hierdoor kan de fiscus deze aangiftes niet verwerken. De fout is zaterdag 23 februari 2008 hersteld. Aangiftes die na zaterdag zijn ingestuurd kunnen wel verwerkt worden.
De "foute" aangiftes ( ongeveer 730.000 stuks) zijn de aangiftes die via het aangifteprogramma van de Belastingdienst zijn ingediend in de periode van 1 januari 2008 t/m 23 februari 2008. Via het sofinummer zijn de gedupeerde bekend en zullen volgende week een excuusbrief ontvangen. Hiermee wordt tevens verzocht om de aangifte opnieuw in te sturen.

Bron: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2008/02/DGB08-1114.html

{{disclaimer_NL}}