Jolles & Ko Accountants
Fiscaal nieuws
Vatko Tax Representation
Dig@Min
Home » Direct » Nieuws » Miljoenennota: Belastingplan 2008

Miljoenennota: Belastingplan 2008

Dinsdag 18 september 2007 werd de miljoenennota 2008 gepresenteerd met daarin onder meer het belastingplan 2008.

In het Belastingplan 2008 zijn onder meer de volgende voorstellen opgenomen:

Auto

 • Auto van de zaak: De bijtelling gaat per 1 januari 2008 omhoog van 22% naar 25%. Daar staat tegenover dat de bijtelling voor zeer zuinige auto's omlaag   gaat naar 14%.
 • De heffing op zeer onzuinge auto's wordt verhoogd van € 540 naar € 1.600, daar staat tegenover dat de korting voor zeer zuinige auto's wordt van € 1.000 naar € 1.400 verhoogd.
 • De aanschaf van auto's wordt goedkoper door in de komende 5 jaar de aanschaf-belasting jaarlijks met 5% te verlagen. De gebruiksbelasting wordt met 7,2% verhoogd.  

Inkomstenbelasting/Loonbelasting 

 • Het tarief van de eerste schijf tot € 17.579 wordt 2,45% (was 2,5%). Het tarief van de tweede schijf € 17.579 tot € 31.589 wordt 10,7% (was 10,25%).
 • Per 1 januari 2009 vervalt de buitengewone uitgavenregeling. Voor chronisch zieken en gehandicapten wordt er een specifieke regeling geïntroduceerd.
 • Per 1 januari 2008 is de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekering niet langer aftrekbaar. De drempel gaat daarentegen van 11,5% naar 1,65% fors omlaag.
 • Vanaf 1 januari 2009 vervalt de premieaftrek voor pensioenopbouw boven € 185.000.
 • Het eigenwoningforfait wordt aangepast, het maximum van € 9.150 vervalt. Woningen die duurder zijn dan één miljoen betalen over de waarde die uitkomt boven de één miljoen 2,35%.
 • De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner wordt in 15 jaar tijd afgeschaft met een vermindering van 6,67% per jaar.
 • Ouderen met een aanvullend pensioen van meer dan € 18.000 gaan vanaf 2010 aan de AOW meebetalen.
 • De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die enig werknemer is van zijn B.V. is niet langer meer belast met loonheffing. Zijn loon wordt belast in de inkomstenbelasting.
 • De WW-premie voor werknemers gaat in 2008 omlaag van 3,85% naar 3,5%. In 2009 wordt de premie verder verlaagd tot 0.

Vennootschapsbelasting

 • De eerste schijf met een tarief van 20% gaat omhoog van € 25.000 naar € 40.000. De tweede schijf gaat omhoog van € 60.000 naar € 200.000, tevens gaat het tarief met 0,5% omlaag naar 23%. Boven de € 200.000 geldt het tarief van 25,5%.

Overig

 • Er komt per 1 juli 2008 een extra belasting op vliegtickets. Binnen de Europese Unie en afstanden tot 2.500 km. bedraagt het tarief € 11,25. Daarboven is de belasting € 45.
 • Vanaf 1 januari 2008 wordt er een belasting op verpakkingen ingevoerd. Bedrijven die meer dan 15.000 kilo per jaar aan verpakkingsmateriaal op de markt brengen zijn belastingplichtig voor deze belasting.

 

{{disclaimer_NL}}